Какво знаем за новата „Армия“?

684
Какво знаем за новата Армия

Влакът тръгна и ЦСКА се носи с висока скорост към цялостната реконструкция на „Армията“.

В клуба очакват дейностите по съоръжението да стартират през март 2020 г., а юридическите процедури на този етап вървят гладко и по план.

„Тема Спорт“ публикува няколко важни цитата, свързани с бъдещето на стадиона, от които стават ясни част от плановете на ЦСКА за „Армията“.

Гриша Ганчев, 21 юни 2019 г., пред „Капитал“:
„Вече има осигурено финансиране – 10 милиона евро собствени средства и 20 милиона от датски инвестиционен фонд.“

Йорданка Фандъкова, 27 август 2019 г., пресконференция:
„Върви една манипулация, че Столична община е причина да не се реновира и изгради стадион на мястото на „Народна армия“. Познавам много отдавна стадиона, затова говоря със старото му име. Това е манипулация, няма подобно нещо. Ние сме го обявили и сме готови, и главният архитект го е заявил. Стига собствениците на клуба да са готови с проекти и финансиране, няма никаква пречка да се реновира или да се изгради наново стадионът. Само трябва да е в чашката на стадиона, но такова е и желанието на собствениците. Имаме съгласие, че всичко може да стане в рамките на съществуващите в момента граници и няма никаква пречка.“

Гриша Ганчев, 15 октомври 2019 г. пред topsport.bg:
„ЦСКА ще има нов стадион. Документално всичко е съгласувано. Предварителното проучване приключи на 15 септември, до 15 март ще стане проектирането. До 15 март 2021-ва година ЦСКА ще има нов стадион. Реконструиран, по всички изисквания на ФИФА и УЕФА. Ще бъде най-висока категория. Ще бъдат инвестирани 60 милиона лева в новия стадион.“

Юлиян Инджов, 19 октомври 2019 г., пред „Тема Спорт“:
„Готови сме с конкретен проект за стадиона. Имаме фирма оператор, която ще проектира и построи стадиона с наши пари и след това ще го управлява. Това е международна компания с много сериозен опит по цял свят. Те мениджират над 80 стадиона в Европа и света. Тази фирма ще избере изпълнителя за построяването на стадиона. Възможно е изпълнителят да бъде чуждестранна фирма, а не българска. Операторът на стадиона ще организира процедурата и ще избере изпълнителя. С други думи – мои фирми няма да строят „Армията“. Стадионът ще бъде проектиран и построен по всички правила на ФИФА и УЕФА и едновременно с това ще е в помощ на клуба, като ще носи приходи. Има още някои технически съображения за изчистване, преди да представим предложението на въпросната фирма пред широката общественост.“

ЦСКА, 23 октомври 2019 г., официален сайт:
„На свое заседание Министерският съвет на Република България реши да се учреди съвместно дружество „Спортни имоти Българска армия“ АД, в което държавата и клубът ще участват равнопоставено с цел изграждане на новия стадион и функционална тренировъчна база.“

Министерство на спорта, 23 октомври 2019 г., официален сайт:
„Министерският съвет гласува решение за определяне на съучредител за образуване на дружество от „Сердика спортни имоти“ ЕАД – еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала. Създаването на съвместно дружество с „Арена ЦСКА“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „Професионален футболен клуб ЦСКА“ ЕАД, ще позволи реализирането на инвестиционни проекти. Новосъздаденото дружество ще носи името „Спортни имоти Българска армия“ АД с предмет на дейност инвестиране, реновиране и модернизация на спортен комплекс „Българска армия“. Двете дружества съучредители в „Сердика спортни имоти“ ЕАД ще притежават по 50% от акциите. Това защитава в максимална степен интересите на държавата. Всички решения в Общото събрание на новото търговско дружество ще бъдат взимани с пълно единодушие. Новосформираното дружество „Спортни имоти Българска армия“ АД се предвижда да бъде с едностепенна система на управление и с капитал, равняващ се на паричната и непа-ричната вноска. „Сердика спортни имоти“ ЕАД ще участва в капитала с апортна вноска в индикативен размер на 22 000 000 лева, като точната сума ще бъде определена след оценка по съответния ред. Съ-учредителят „Арена ЦСКА“ ЕООД ще участва с парична вноска в същия размер.“

Юлиян Инджов, 25 октомври 2019 г., пред „Тема Спорт“:
„Една година е напълно разумен срок за реконструкцията на стадиона. От издаването на разрешително за строеж до издаването на разрешително за ползване разумният срок е година-година и половина. Самото строителство ще отнеме около година-година и два месеца. А после са необходими още два-три месеца, за да се въведе стадионът в експлоатация. Но началото е издаването на разрешителното за строеж. Искам да подчертая, че от наша страна финансово пречки за реализирането на проекта няма. Има единствено технология, която трябва да върви, за да се стигне до крайния изход. Ще се погрижим за това Борисовата градина да получи само бонуси от това, че ще направим реконструкция на стадиона. Като добри стопани ще се погрижим да няма паднало дърво, дори напротив – ще разкрасим парка.“

Коментари